Radio Celje in Inplan dostavita plin na dom!

Radio Celje in Inplan dostavita plin na dom!
Aktualno
Tipografija

Radio Celje želi že novembra obdariti svoje poslušalce, zato smo se povezali s podjetjem Inplan iz Ptuja. Skupaj smo pripravili zanimive nagrade, ki vam jih bo podjetje Inplan dostavilo na vaš dom.

Kako do praktinčne nagrade? V nagradno igro se lahko prijavite s klicem na telefonski odzivnik Radia Celje: 031 609 609. Ob pozivu povejte ključno besedno zvezo PLIN NA DOM, ter nam zaupajte še svoje ime in priimek.

Vsak dan bomo izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel dnevno nagrado podjetja Inplan.


Inplan d.o.o. je zasebno trgovsko in storitveno podjetje s sedežem na Ptuju, ustanovljeno leta 2006. Smotri podjetja so celovite rešitve, konkurenčne cene in kvalitetna storitev. Podjetje zastopa blagovne znamke v tehnični in živilski panogi ter se ukvarja s storitvijo prevozov in logistike.

So partnerji svetovno priznanih proizvajalcev plina in zamrznjenih živil. Kupce celovito oskrbujejo s kvalitetno storitvijo bodisi dostave na dom ali oskrbe podjetij in ustanov. Z kupci in dobavitelji ter zaposlenimi razvijajo dolgoročni in partnerski odnos. So podjetje, z transparentnim poslovanjem in dolgoročnimi cilji.

V sklopu projekta dostave PLIN na DOM, katerega izvajajo na področju Štajerske, Prekmurja in Ljubljane z okolico, vam brezplačno dostavijo jeklenke plina v najkrajšem možnem času na vaš dom.

Nudijo plin najvišje kakovosti,  v varnih, čistih in tehnično brezhibnih jeklenkah.  Zraven plina lahko naročite dostavo tudi drugih gospodinjskih izdelkov kot so pralni prašek, 100% bučno domače olje, jabolka, ozimnico, pasulj ali goveji golaž v konzervi ali pa cvetlični med. Sezonsko ponujajo artikle, ki so zanimivi za ta letni čas in kvalitetno ter cenovno ugodni.

Več o sami ponudbi, ki vam jo pripeljejo brezplačno na vaš naslov najdete na spletni strani www.na-dom.si ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 73 00.

MI PRIPELJEMO, VI VARČUJETE!

inplan letak november 2022

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI
»Radio Celje in Inplan dostavita plin na dom!«

SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe akcije »Radio Celje in Inplan dostavita plin na dom!« (v nadaljevanju: nagradna akcija).

Organizator nagradne akcije je NT-RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

Naročnik in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je Inplan d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj  (v nadaljevanju: naročnik in podeljevalec).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih straneh: radiocelje.svet24.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega Tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.nt-rc.si.

3. člen

Nagradna akcije poteka na Radiu Celje in na spletni strani Radia Celje (radiocelje.svet24.si). Nagradna akcija ni pod domeno družabnega omrežja Facebook. Facebook ne sponzorira nagradne akcije, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj. Najava nagradne igre je tudi na instagram profilu Radia Celje.

NAMEN

4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

5. člen

Nagradna akcija na Radiu Celje traja od 12. novembra  do 18. novembra 2022.

 

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA

6. člen

V nagradnih akcijah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »Radio Celje in Inplan dostavita plin na dom!«

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči s vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja in jih sprejema.

7. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne igre), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

8. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 • da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 • udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

 PREKLIC SODELOVANJA

10. člen

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

 NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

11. člen

V nagradno igro se lahko prijavite s klicem na telefonski odzivnik Radia Celje 031/609 609. Ob pozivu povejte ključno besedno zvezo PLIN NA DOM, ter nam zaupajte še svoje ime in priimek.

Vsak dan bomo izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel dnevno nagrado podjetja Inplan.

 NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

12. člen

Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije podelil več nagrad:

 • 1 x plin 10 kg Plindom
 • 1 x  100 % bučno olje Inplan 0,7 l
 • 1 x pralni prašek 10 kg
 • 1 x Slovenska jabolka rdeča 13 kg
 • 1 x Slovenska jabolka rumena 13 kg
 • 2 x paket gotovih jedi (2 x golaž 800g, 2 x pasulj s prekajeno hamburško slanino 860g)

Nagrado bodo nagrajencem dostavili na dom, na naslov, ki nam ga bodo nagrajenci posredovali ob pozivu, da so bili izžrebani.

Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo, se ne more zamenjati.

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

13. člen

Podatki o nagrajencu se   posredujejo podeljevalcu nagrade, saj podeljevalec potrebuje podatke za predajo nagrade. Nagrajenec prejme nagradno dostavljeno na dom.

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih.

14. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov, v roku 5 dni, sicer bomo žrebali novega nagrajenca.

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

15. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

16. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

17. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

18. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

19. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

20. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • ustrezne informiranosti;
 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave;
 • prenosljivosti podatkov vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si.

 

21. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE

22. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 DODATNE INFORMACIJE

23. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:

 • za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.si

Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

Celje, 10. 11. 2022

 

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Z VAMI V ŽIVO

Boštjan Oder in Bojana Avguštinčič

voditelj

Trenutno poslušate:

Sledite nam

OBRAZCI

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)