Novi tednik, Radio Celje in OBI podarjamo bazen v vrednosti do 500€!

Novi tednik, Radio Celje in OBI podarjamo bazen v vrednosti do 500€!
Aktualno
Tipografija

NAGRADNA IGRA ZAKLJUČENA!

Obi je eden večjih trgovcev z izdelki za gradnjo, dom in vrt v Evropi. V Sloveniji so prisotni že 25 let. V njihovi ponudbi boste našli vse potrebno za vaše domače projekte, gradnje ali obnove. Pri izbiri vam bodo s strokovnim svetovanjem pomagali njihovi zaposleni. Zelo ponosni so tudi na njihove vrtne centre, kjer vam nudijo vse za vašo popolno vrtno oazo. Poleg rastlin boste našli še druge potrebne izdelke, ki bodo vaš vrt ali teraso spremenili v prostor za popolno sprostitev; vrtno pohištvo, senčila, žare, zunanja svetila in še marsikaj.

V poletnih dneh bodo vedno bolj aktualni tudi različni bazeni, ki so idealna rešitev za osvežitev in izrabo prostega časa.

V Obiju imajo na voljo širok nabor bazenov, ki se med seboj razlikujejo po tipu, obliki, velikosti/globini in seveda nenazadnje tudi po ceni. V trgovini boste našli vse od manjših/otroških bazenov, bazenov z napihljivim robom, pa do večjih bazenov z močno, kovinsko konstrukcijo in nenazadnje masažnih bazenov za res pravo sprostitev in pobeg iz vsakdana.  Ponujajo vam tudi vse za redno vzdrževanje bazena, kot so sredstva za zatiranje alg in bistrenje vod, dezinfikacijo bazenske vode, višanje vrednosti ph v bazenu … Nudijo širok nabor pripomočkov za bazene, kot so termometri, lovilne mrežice, filtri, talni čistilci … V ponudbi imamo tudi različne čistilnike in grelce za bazen. 

Bazen po vašem izboru v vrednosti do 500 evrov bo vaš, če boste izrezali kupon iz Novega tednika (25. 5., 1. 6., 8. 6. ali 15. 6.) in ga poslali na naslov:

Novi tednik in Radio Celje
Prešernova 19
3000 Celje

s pripisom Bazen in boste seveda izžrebani v nagradni igri.

obi bazen kupon

Med vsemi kuponi, ki jih bomo prejeli do 20. junija, bomo izžrebali nagrajenca in ga obvestili o prevzemu nagrade. Če imate manjše dvorišče in bo vaš bazen manjši, si boste v vrednosti do 500 evrov lahko izbrali dodatke za vzdrževanje bazena.

Srečno!

 »Novi tednik, Radio Celje in OBI podarjamo bazen v vrednosti do 500€!«

SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe akcije »Novi tednik, Radio Celje in OBI podarjamo bazen v vrednosti do 500€!« (v nadaljevanju: nagradna akcija).

Organizator nagradne akcije je: NT-RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

Naročnik in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., Jurčkova cesta 226, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik in podeljevalec).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih straneh radiocelje.svet24.si in www.novitednik.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.nt-rc.si.

3. člen

Nagradna akcija ni pod domeno družabnega omrežja Facebook. Facebook ne sponzorira nagradne akcije, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

NAMEN

4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

5. člen

Nagradna akcija traja od 25. 5. 2023 do 20. 6. 2023.

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA

6. člen

V nagradnih akcijah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »Novi tednik, Radio Celje in Obi podarjamo bazen«.

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči z vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja in jih sprejema.

7. člen

V kolikor oseba ni polnoletna, je sodelovanje v nagradnih igrah veljavno le ob soglasju starša oziroma zakonitega zastopnika.

8. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne igre), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

9. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

10. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 • da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 • udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

PREKLIC SODELOVANJA

11. člen

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

12. člen

25. maja 2023 je bil v Novem tedniku objavljen prvi kupon za sodelovanje v akciji Novi tednik, Radio Celje in Obi podarjamo bazen v vrednosti do 500 eur. Do vključno 20. junija 2023 lahko izrežete kupon iz Novega tednika in ga pošljete na naslov: Novi tednik in Radio Celje, Prešernova 19, 3000 Celje, s pripisom Bazen. Za sodelovanje v žrebanju, ki bo 21. junija v prostorih Novega tednika in Radia Celje, ni potrebno odgovarjati na nobeno nagradno vprašanja, ampak samo izrezati in poslati kupon.

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

13. člen

Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije podaril bazen v vrednosti do 500 eur. Če imate manjše dvorišče in bo vaš bazen manjši, si boste v vrednosti do 500 eur izbrali dodatke za vzdrževanje bazena.

Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nedenarnih nagrad ni mogoče izplačati v denarju. Za prevoz nagrade poskrbi prejemnik sam.

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

14. člen

Podatki o nagrajencu se posredujejo naročniku in podeljevalcu nagrade. Nagrajenec bo potrdilo o nagradi prejel po pošti.

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njima povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih.

15. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov.

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

16. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

17. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

18. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

19. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatke o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

20. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje, ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

21. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • ustrezne informiranosti;
 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih, npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave;
 • prenosljivosti podatkov, vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si

22. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE

23. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

DODATNE INFORMACIJE

24. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov: radio@nt-rc.si.
Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

Celje, 25. 5. 2022

 

 

 

Z VAMI V ŽIVO

Radio Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Sledite nam

OBRAZCI

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)