Svetovni dan sonca z Optiko Oftalmos!

Svetovni dan sonca z Optiko Oftalmos!
Aktualno
Tipografija

PODARIMO SONČNA OČALA!

V soboto, 28. maja, praznujemo svetovni dan sonca! Na Radiu Celje zato v sodelovanju z Optiko Oftalmos podarjamo bon za nakup sončnih očal v vrednosti 120€!

Kako do nagrade?

Pod objavo na FB strani Radia Celje označite tistega, ki potrebuje nova očala. Še preden v soboto zaide sonce, bomo izžrebali nekoga, ki bo užival z novimi očali Optike Oftalmos!


Za kratko predstavitev Optike Oftalmos smo prosili kar lastnika in direktorja:

Živjo!

Moje ime je Tilen in sem - skupaj z mojo partnerko Lili - lastnik Optike Oftalmos.

Torej, naj te popeljem v zakulisje Optike Oftalmos in ti razkrijem, kako je sploh nastala ter kaj predstavlja danes.

Poglej...

Želja po lastni Optiki je zažarela že v srednji Optični šoli, kjer sva se z Lili tudi spoznala.

Vmes sva sicer zakorakala vsak v svojo smer – Lili je nadaljevala šolanje za optometrista na Fakulteti v Zagrebu, sam pa sem se usmeril v Logistično inženirstvo.

Z osvojenimi znanji o optometriji in podjetništvu, sva se naposled le odločila, da ustvariva svojo zgodbo.

Tako je leta 2015 nastala Optika Oftalmos, v kateri se vsi člani ekipe trudimo ohranjati poslanstvo podjetja – nuditi najboljšo in temeljito kontrolo vida ter kakovostna očala po razumljivih cenah.

V naši ekipi rešujemo predvsem težave vseh slabovidnih ljudi in ljudi, ki želijo kakovostno zaščito pred soncem. Specializirani pa smo tudi za izdelavo progresivnih očal (multifokalnih).

Z drugimi besedami...

Nudimo celotno storitev - od meritve dioptrije, izbire okvirjev in očalnih leč, meritve in centriranje očal ter prilagoditve očal. Najbolj poznani smo po tem, da opravljamo brezplačne kontrole vida - do danes smo na ta način pomagali že več kot 12 000 zadovoljnim strankam.

In ravno to naju je leta 2018 pripeljalo do odprtja nove poslovalnice na Ptuju (prva je leta 2015 zaživela v Rogatcu, a se že kmalu preselila v Rogaško Slatino).  Leta 2020 smo pa odprli še poslovalnico v Celju. 

Zaradi številnih zadovoljnih strank, se je ekipi pridružila naša Romina (vodja poslovalnice na Ptuju) in malo kasneje še Ana (vodja poslovalnice v Celju). Ekipi v Rogaški Slatini pa se je v letu 2020 pridružil še Darian (vodja poslovalnice v Rogaški Slatini) – vsi zaposleni pa sledimo osnovnemu vodilu podjetja:  ČIST in OSTER vid ter zdrave stranke : ).

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI
»Svetovni dan sonca z Optiko Oftalmos!«

SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe akcije »Svetovni dan sonca z Optiko Oftalmos!« (v nadaljevanju: nagradna akcija).

Organizator nagradne akcije je: NT-RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

Naročnik akcije in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je Optika Oftalmos d.o.o., Zdraviliški trgi 25, 3250 Rogaška Slatina (v nadaljevanju: naročnik nagradne igre in podeljevalec).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih straneh: radiocelje.svet24.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega Tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.nt-rc.si.

3. člen

Nagradna akcije poteka na Radiu Celje in na uradni FB-strani Radia Celje. Nagradna akcija ni pod domeno družabnega omrežja Facebook. Facebook ne sponzorira nagradne akcije, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj. Najava nagradne igre je tudi na instagram profilu Radia Celje.

NAMEN

4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

5. člen

Nagradna akcija traja v soboto, 28. maja 2022.

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA

6. člen

V nagradni akciji lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »Svetovni dan sonca z Optiko Oftalmos!«.

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči s vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja in jih sprejema.

7. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne igre), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

8. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 • da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 • udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

PREKLIC SODELOVANJA

10. člen

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

11. člen

Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, všečka objavo na FB profilu Radia Celje in označi nekoga, ki nujno rabi nova sončna očala.

Možnost sodelovanja je v soboto, 28. maja 2022.

Izmed vseh sodelujočih bomo v soboto, 28. maja izžrebali srečneža. Prejel bo bon za nakup sončnih očal v vrednosti 120,00 eur.

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

12. člen

Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije podaril bon za nakup sončnih očal v vrednosti 120,00 eur.

Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nedenarnih nagrad ni mogoče izplačati v denarju.

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

13. člen

Podatki o nagrajencu se posredujejo podeljevalcu nagrade. Nagrajenec prejme potrdilo o nagradi, s katerim prevzame nagrado v poslovalnici v Celju na Mariborski cesti 69 ali v poslovalnici v Rogaški Slatini Zdraviliški trg 25.

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih.

14. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov.

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

15. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

16. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

17. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

18. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

19. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

20. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • ustrezne informiranosti;
 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave;
 • prenosljivosti podatkov vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si

21. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE

22. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

DODATNE INFORMACIJE

23. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:

 • za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.si

Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

Celje, 27. 5. 2022

Z VAMI V ŽIVO

Radio Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Sledite nam

OBRAZCI

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)