Celje se pelje trajnostno s kolesom v šolo (in službo)!

Celje se pelje trajnostno s kolesom v šolo (in službo)!
Aktualno
Tipografija

Mestna občina Celje in Zavod Vozim od 16. maja do 10. junija izvajata projekt Celje se pelje trajnostno v šolo (in službo). Gre za projekt, ki je bil prvič izveden lani in je namenjen promociji trajnostne mobilnosti v Celju. O namenu nadaljevanja tega projekta Robert Gorjanc iz Mestne občine Celje. 

S projektom Celje se pelje trajnostno v šolo želijo med učenci in dijaki spodbujati prihod v šolo s kolesom, peš, skirojem, rolerji, kjer ni urejenih varnih poti pa tudi s šolskim avtobusom. Z jutranjo aktivnostjo se učenci dodobra razgibajo, nadihajo svežega zraka, se družijo s prijatelji, spoznavajo sosesko in predvsem krepijo občutek samostojnosti in odgovornosti. To jim omogoča kakovostno pripravo na pouk v šoli.

S tem projektom, ki ima še dodatek Celje se pelje trajnostno v službo, pa k uporabi kolesa, javnega prevoza in drugih trajnostnih oblik prevoza spodbujamo tudi zaposlene v celjskih podjetjih.

Prav vse celjske osnovne šole, ki se zavedajo pomena aktivnega prihoda učencev v šolo, podpirajo in izvajajo projekt Celje se pelje trajnostno v šolo. Ta med otroci in mladostniki spodbuja trajnostni prihod v šolo – peš, s kolesom, skirojem, rolerji ali rolko, kjer pa ni urejenih varnih poti pa tudi s šolskim avtobusom.

Pridružite pa se mu lahko tudi vi. Odpravite se v službo ali v srednjo šolo trajnostno in se v nagradni igri na Radiu Celjepotegujte za privlačne nagrade. Svoje prihode s kolesom, peš, skirojem ali na kakšen drug način lahko fotografirajte in objavite na družbenih omrežjih s ključnikom #Celjesepeljeskolesom in @knezjemestocelje.

V službo se je s kolesom odpravila tudi naša jutranja ekipa. Kako so Bojana, Boštjan in Sergije uživali na poti pa si poglejte spodaj.

Spremljajte tudi fb stran Radia Celje, med 6. in 10. junijem in odgovorite na zastavljena nagradna vprašanja. V petek, 10. junija bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli Premium naročnino na KolesCE. 

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI
»Celje se pelje trajnostno v šolo (službo)!«

SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe akcije »Celje se pelje trajnostno v šolo (službo)« (v nadaljevanju: nagradna akcija).

Organizator nagradne akcije je: NT-RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

Naročnik akcije je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik nagradne igre).

Podeljevalec nagrade je Nomago, d. o. o. Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje (v nadaljevanju podeljevalec nagrade).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih straneh: radiocelje.svet24.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega Tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.nt-rc.si.

3. člen

Nagradna akcije poteka na Radiu Celje in na uradni FB-strani Radia Celje. Nagradna akcija ni pod domeno družabnega omrežja Facebook. Facebook ne sponzorira nagradne akcije, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj. Najava nagradne igre je tudi na instagram profilu Radia Celje.

NAMEN

4. člen

Namen nagradne akcije je promocija trajnostne mobilnosti v mestu skozi organizatorja, naročnika nagradne igre in podeljevalca.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

5. člen

Akcija traja od 4. junija do 10. junija 2022.

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA

6. člen

V nagradni akciji lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »Celje se pelje trajnostno v šolo (službo)«.

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči s vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja in jih sprejema.

7. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v podjetju organizatorja, naročnika in podeljevalca nagradne igre, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

8. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 • da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 • udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

PREKLIC SODELOVANJA

10. člen

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akcije.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

11. člen

Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da odgovarja na zastavljena vprašanja na FB profilu Radia Celje.

Možnost sodelovanja je od ponedeljka, 6. junija, do petka,10. Junija 2022, do 8.ure.

Izmed vseh sodelujočih bomo v petek, 10. junija, izžrebali tri nagrajence, ki prejmejo letno naročnino Premium za uporabo sistema KolesCE.

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

12. člen

Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije podaril tri letne naročnine Premium za uporabo sistema KolesCE v vrednosti 3 x 20 eur z ddv.

Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nedenarnih nagrad ni mogoče izplačati v denarju.

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

13. člen

Podatki o nagrajencu se posredujejo podeljevalcu nagrade. Nagrajenec prejme potrdilo o nagradi, s katerim prevzame nagrado na sedežu podeljevalca.

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih.

14. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov.

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

15. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

16. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

17. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

18. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 5 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

19. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

20. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • ustrezne informiranosti;
 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave;
 • prenosljivosti podatkov, vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si

21. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE

22. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

DODATNE INFORMACIJE

23. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:

 • za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.si

Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

Celje, 3. 6. 2022

 

 

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Z VAMI V ŽIVO

Živa Dobnik

voditelj

Trenutno poslušate:

Sledite nam

OBRAZCI

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)