Z Radiem Celje in optiko Clarus je pogled ujet v lepši svet!

Z Radiem Celje in optiko Clarus je pogled ujet v lepši svet!
Aktualno
Tipografija

NAGRADNA IGRA ZAKLJUČENA!

Kako do nagrade?

Med 29. marcem in 1. aprilom pokličite telefonski odzivnik Radia Celje 031 609 609 in ob pozivu povejte, zakaj si ravno vi zaslužite nova sončna očala Ray Ban? Med vsemi, ki boste posneli odgovor na vprašanje bomo izžrebali dva nagrajenca, ki bosta prejela sončna očala Ray Ban. Očala boste s posebnim potrdilom prevzeli v prenovljeni poslovalnici Optike Clarus v Citycentru Celje.

PRENOVLJENA OPTIKA CLARUS V CELJU!

Samo v soboto, 1. 4. 2023 se jim pridružite na otvoritvi prenovljene Optike Clarus v Celju (Citycenter) in izkoristite vroče otvoritvene cene!

Ne, to ni prvoaprilska šala ... ? V soboto, 1. aprila vas bojo razvajali z vročimi otvoritvenimi cenami SONČNIH OČAL in KOREKCIJSKIH OKVIRJEV ter privlačnimi popusti! 

Zato se jim pridružite in z njimi praznujte otvoritev še večje in še bolj moderne Optike Clarus Celje v Citycentru.

Znižali so ceno privlačnim in modernim korekcijskim okvirjem in sončnim očalam. Preverite spodaj ⬇️ med fotografijami kateri modele najdete za le 49,90 €*

Pred obiskom poslovalnice vam priporočajo, da se naročite na pregled. Naročite se lahko TUKAJ.

Na dan otvoritve vam ponujajo PAKET ZA DOBER VID po znižani ceni: 49,90 €!

Na vse ostalo vam ponujajo - 25 % popust, ki bo trajal še vse do sobote, 8. 4. 2023!

*Otvoritvena cena velja le v poslovalnici Optika Clarus Celje (Citycenter). Znižana cena velja za le 4 modele (2 modela sončnih očal in 2 modela korekcijskih okvirjev) označene na spletni strani. Znižana cena velja le na dan otvoritve, v soboto, 1. 4. 2023. Ena stranka lahko izvede nakup enih očal iz otvoritvenega popusta. Akcije se izključujejo, popusti se ne seštevajo. Na vso ostalo ponudbo vam ponujajo - 25 % popust. Paket za dober vid po znižani ceni velja je v soboto, 1. 4. 2023.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI
»Z Radiem Celje in optiko Clarus je pogled ujet v lepši svet!«

SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe akcije »Z Radiem Celje in optiko Clarus je pogled ujet v lepši svet!« (v nadaljevanju: nagradna akcija).

Organizator nagradne akcije je: NT-RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

Naročnik akcije in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je Planeta, d.o.o, Grška ulica 13, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik nagradne igre in podeljevalec).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih straneh: radiocelje.svet24.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega Tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.nt-rc.si.

3. člen

Nagradna akcije poteka preko odzivnika Radia Celje 031 609 609. Najava nagradne igre je tudi na facebook profilu Radia Celje.

NAMEN

4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

5. člen

Nagradna akcija traja 29. 3. do 1. 4. 2023.

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA

6. člen

V nagradnih akcijah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »Z Radiem Celje in optiko Clarus je pogled ujet v lepši svet!«.

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči s vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja in jih sprejema.

7. člen

V nagradni igri lahko sodeluje samo polnoletna oseba.

8. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne igre), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

9. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

10. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi če:
⦁ se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
⦁ se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
⦁ da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
⦁ udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
⦁ udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

PREKLIC SODELOVANJA

11. člen

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

12. člen

Med 29. marcem in 1. aprilom 2023 boste lahko na telefonsko številko 031-609-609 posneli odgovor na nagradno vprašanje - Zakaj si ravno vi zaslužite nova Ray Ban sončna očala? Med vsemi, ki boste posneli odgovor na vprašanje, bomo izžrebali dva nagrajenca, ki bosta prejela vsa svoja sončna očala Ray Ban.

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

13. člen

Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije podaril:

2 x sončna očala Ray Ban.

O prevzemu nagrade vas bomo obvestili po pošti. Nagradi boste lahko prevzeli v poslovalnici Clarus v prenovljeni trgovini v Citycentru Celje.

Nagrada se izda oz. koristi pod pogoji, ki jih določa naročnik akcije.

Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nedenarnih nagrad ni mogoče izplačati v denarju.

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

14. člen

Podatki o nagrajencu se posredujejo podeljevalcu nagrade. Nagrajenec prejme potrdilo o nagradi, s katerim prevzame nagrado.

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih.

15. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov.

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

16. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil. 

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

17. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

18. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

19. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

20. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

21. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:
⦁ ustrezne informiranosti;
⦁ popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
⦁ izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
⦁ omejitve obdelave;
⦁ prenosljivosti podatkov vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
⦁ ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si

22. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE

23. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

DODATNE INFORMACIJE

24. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:
⦁ za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.si
Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

Celje, 27. 3. 2023

 

 

Z VAMI V ŽIVO

Radio Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Sledite nam

OBRAZCI

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)