Družinski dan z Barbie

Družinski dan z Barbie
Aktualno
Tipografija

NAGRADNA IGRA JE KONČANA.

Največji vsedružinski wellness v Sloveniji vas med zimskimi počitnicami vabi na nepozaben Družinski dan. V četrtek, 29. februarja, in petek, 1. marca, za otroke in starše v Termah Olimia pripravljajo cel dan druženja in zabave. Čakajo vas zabavni program, tekmovanja, plavajoči samorogi, pa foto kotiček, bleščeči tatuji, ustvarjalne delavnice z lego kockami, sladki kotiček in še mnogo več.

Zvezda družinskega dneva pa bo slavna plastična lepotica, Barbie. Lani ste lahko njeno Barbie deželo spoznali na velikih platnih, te zimske počitnice jo lahko doživite v Termaliji Family Fun! Ta se bo za dva dneva odela v fluorescenčno rožnate odtenke, predsednica, astronavtka, smučarka, podjetnica in še katera od slavnih Barbik pa bodo za dva dni odložile svoje delovno opremo in se prelevile v termalno Barbie.

Za Barbie je vsak dan najboljši dan – še toliko boljši, če je v planu zabava v Termaliji Family Fun. Se vidimo na družinskem dnevu 29. februarja in 1. marca, Termalijo Family Fun pa lahko med zimskimi počitnicami obiščete vse od 25. februarja dalje.

Na Radiu Celje pa si lahko BREZPLAČNO prislužite družinsko vstopnico za družinski dan. Hitro skočite na Facebook Radia Celje in z malo sreče bo družinska vstopnica vaša.

Nagradna igra poteka vsak dan do 28. februarja.

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI
»TERME OLIMIA DRUŽINSKI DAN V TERMALIJA FUN 29.02 in 1.03 2024«


SPLOŠNO
1. člen
Ta pravila določajo način izvedbe akcije DRUŽINSKI DAN v TERMALIJA FUN (v nadaljevanju: nagradna akcija).
Organizator nagradne akcije je: NT-RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).
Naročnik akcije in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je TERME OLIMIA d. d. Zdraviliška cesta 24 3254 Podčetrtek (v nadaljevanju: naročnik nagradne igre in podeljevalec)
2. člen
Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih straneh: radiocelje.svet24.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega Tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.nt-rc.si.
3. člen
Nagradna akcije poteka na Radiu Celje in na uradni FB-strani Radia Celje. Nagradna akcija ni pod domeno družabnega omrežja Facebook. Facebook ne sponzorira nagradne akcije, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj. Najava nagradne igre je tudi na instagram profilu Radia Celje.
NAMEN
4. člen
Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.
TRAJANJE NAGRADNE IGRE
5. člen
Nagradna akcija traja od 24.02. do 28.02. 2024.
SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA
6. člen
V nagradnih akcijah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »DRUŽINSKI DAN v TERMALIJA FUN «. 
7. člen
Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.
Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne igre), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.
8. člen
Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.
9. člen
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi če:
se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.
Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.
PREKLIC SODELOVANJA
10. člen
Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji.
Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.
NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI
11. člen
Na facebook strani Radia Celje bomo vsak dan objavili fotografijo. Med vsemi, ki boste označili vse, ki jim privoščite družinsko razvajanje v Termalija Family Fun, bomo vsak dan trajanja nagradne igre izžrebali prejemnika nagrade, ki jo podarja TERME OLIMIA. 
NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE
12. člen
Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije podelil vsak dan 1 družinsko vstopnico za bazen TERMANA FUN, za prireditev družinski dan za termin 29.02 in 1.03. 2024, ki bo objavljena na spletni strani.  Nagrajenec nagrado prevzame na sedežu NT&RC d.o.o., Prešernova ulica 19. 3000 Celje
Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.
Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.
13. člen
Podatki o nagrajencu se posredujejo podeljevalcu nagrade. Nagrajenec prejme obvestilo po telefonu in po e-pošti, s katerim prevzame nagrado.
Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih.
14. člen
Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko, mail in naslov.
Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.
15. člen
Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.
ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
16. člen
Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.
Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.
V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.
17. člen
Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.
S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).
18. člen
Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.
Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.
19. člen
V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.
Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.
20. člen
Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:
ustrezne informiranosti;
popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
omejitve obdelave;
prenosljivosti podatkov vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
ugovora.
Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si
21. člen
Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.
DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE
22. člen
Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.
DODATNE INFORMACIJE
23. člen
Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:
za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.si
Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

Celje, 23. februar 2024 

Z VAMI V ŽIVO

Radio Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Sledite nam

OBRAZCI

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)