Brez statusa, a brez večjih denarnih posledic

Brez statusa, a brez večjih denarnih posledic
Regija danes
Tipografija

 Slovenija ima po novem 86 občin s statusom obmejnih problemskih območij. Tovrstnim občinam država posveča posebno pozornost glede izvajanja regionalne politike. Po novem so v Sloveniji štiri problemska območja manj kot po podatkih za leto 2020. Vlada je namreč spremenila uredbo in posledično nabor občin s tem statusom. Glede na preteklo ureditev sta status obmejnega problemskega območja v celjski regiji izgubili občini Gornji Grad in Rogaška Slatina.

 

 Župan Rogaške Slatine mag. Branko Kidrič je pojasnil, da je omenjena občina status izgubila, saj se je tam zmanjšala stopnja brezposelnosti, povečalo se je število delovnih mest. »Za problemska območja so bili v preteklosti predvideni nekateri ukrepi pomoči, a v zadnjem obdobju posebnih razpisov ni bilo. Smo pa zaradi tega statusa lahko na javnih razpisih pridobili dodatne točke. Občine v bližnji prihodnosti konkretnih razpisov glede spodbujanja problemskih območij ne morejo pričakovati. Gospodarske družbe so na tovrstnih razpisih večinoma uspešne, če oddajo ustrezno in popolno vlogo.«

Zaradi prehoda migrantov so obmejne občine po nekem ključu v preteklosti na primer dobivale denar za obnovo infrastrukture. Vendar tovrstna pomoč ni bila povezana s statusom obmejnega problemskega območja. Za njeno pridobitev so bili odločilni drugi kriteriji, je še dejal Kidrič.

Brez večjih finančnih posledic

Župan Občine Gornji Grad Anton Špeh je razložil, da se je omenjena občina med obmejna problemska območja uvrščala na podlagi koeficienta razvitosti občin in ker hkrati meji na občino Luče, ki neposredno meji na obmejno občino Solčava. »Ker se je koeficient razvitosti občine Gornji Grad v zadnjem obdobju povečal, to pomeni izpad s seznama obmejnih problemskih območij,« je dejal.

Izkušnje gornjegrajske in sosednjih občin kažejo, da izguba statusa obmejnega problemskega območja za Občino Gornji Grad ne bo imela večjih finančnih posledic. Obmejna območja imajo lahko po besedah Špeha prednost pri namenskih razpisih, objavljenih posebej zanje. Dodatne točke lahko pridobijo tudi pri nekaterih drugih razpisih. »A tudi ko smo status imeli, se to ni bistveno poznalo – ne pri nas ne v sosednjih občinah.«

 

Z VAMI V ŽIVO

Andreja Petrovič

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam