Odlok sprejet, sosedje proti

Odlok sprejet, sosedje proti
Regija danes
Tipografija

Ena osrednjih točk včerajšnje zadnje redne seje celjskega mestnega sveta v sedanji sestavi je bila namenjena obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nova vas – območje NV-4-1. Gre za načrt, ki predvideva gradnjo treh novih hiš na strmem pobočju nad Novo vasjo, v bližini OŠ Frana Roša. Kljub nasprotovanju stanovalcev Travniške ulice in pomislekom MČ Nova vas je 21 svetnikov glasovalo za sprejem odloka, šest jih je bilo proti.

 Svetnik Matija Kovač (Levica) je že v uvodu seje predlagal umik točke z dnevnega reda, a predlog ni bil sprejet. Tudi kasnejši poziv kolegom svetnikom, da bi zavrnili odlok, ni naletel na posluh. Kovač je menil, da je odlok neprimeren za sprejem zaradi številnih pripomb, ki jih še vedno  imajo občani. »Strinjam se, da se mesto mora zgoščati, a v mejah razuma in javne koristi,« je dejal.

Območje je po besedah Alenke Cizej, vodje Sektorja za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja v MOC, že od nekdaj namenjeno za gradnjo. V skladu s strategijo občine o zgoščevanju pozidav naj bi se pozidala tudi mesta, kjer gradnja prej ni bila predvidena. Postopek se je na pobudo lastnikov zemljišč začel že leta 2017, občina je lani izvedla javno razgrnitev in izpeljala javno obravnavo. Največ polemik je bilo na začetku glede posega v šolsko okolje. »Šoli smo predstavili predlog in pojasnili, da ni predviden posek nobenega drevesa v šolskem gozdičku in da bo območje šole ostalo tako, kot je,« je dejala.

Občina je glede na pripombe o neprimernosti terena za gradnjo nato naročila dodatno geološko poročilo za območje in prečni prerez Travniške ulice in stavb. Po mnenju stroke ni ovir za gradnjo treh hiš, ki pa bodo moderne in precej večje, kot so sedanje. Tudi na ta vidik je opozoril Kovač, ki je navajal sklep iz leta 2017 o pripravi omenjenega prostorskega akta, da mora ta zagotoviti niz tipološko in vizualno enakih stavb. »To naj bi pomenilo manjše vrstne ali družinske hiše in tako gradnjo bi občani verjetno lažje sprejeli.«

Po njegovem so utemeljeni tudi pomisleki glede podobe hriba, razgleda in nenazadnje dejstva, da bo treba posekati kar nekaj dreves na eni od parcel. Vprašanje je tudi, kako bo z dostopnostjo do parcel v času gradnje, saj je sedanja Travniška ulica ozka in se na njej že zdaj težko srečata dve vozili.

Župan Bojan Šrot je ob tem dejal, da ne razume, zakaj odloka ne bi sprejeli, saj je bilo o njem toliko pogovorov kot pri malokaterem doslej. »Ljudje, ki tam živijo, si ne želijo gradnje in to je lahko težava pri vsakem OPPN, saj nihče ne bi imel noviih sosedov v svojo bližini,« je dejal.

Cizejeva pa je dodala: »Razprava je bila opravljena in menim, da več kot smo se dogovorili, se tudi v prihodnje ne bi.«

Foto: TC

 

 

Z VAMI V ŽIVO

Andreja Petrovič

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam