Družinskih zdravnikov primanjkuje, a jih je ponekod dovolj ...

Družinskih zdravnikov primanjkuje, a jih je ponekod dovolj ...
Regija danes
Tipografija

Ministrstvo za zdravje je konec lanskega leta objavilo uradni seznam ambulant za neopredeljene zavarovane osebe. Na Celjskem naj bi jih bilo 12 v devetih občinah. Toda iz številnih občin so nam odgovorili, da teh ambulant ne bodo vzpostavili. Za tokratno osrednjo temo smo preverili, zakaj ne, če so občine na uradnem seznamu ministrstva. Kot je znano, so ambulante namenjene bolnikom, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika oziroma si ga ne morejo izbrati, ker noben zdravnik ne sprejema več bolnikov. Po pravilih v teh ambulantah ne smejo delati zdravniki, ki v rednih ambulantah lahko še sprejemajo bolnike. Zanimivo je, da so se v nekaterih zdravstvenih domovih za delo v ambulanti za neopredeljene zanimali tudi takšni zdravniki. Torej bi bolnike, ki bi jih lahko sprejeli v svoji ambulanti, za dodatno plačilo sprejemali v ambulanti za neopredeljene? (SIMONA ŠOLINIČ, Foto: SHERPA)

V katerih občinah sploh delujejo tovrstne ambulante in kje so eno takšnih vzpostavili že pred časom in za delo v njej zdravniki niso zahtevali plačila, preberite v tiskani izdaji Novega tednika. V njej so tudi odgovori občin in zdravstvenih domov, zakaj se (kljub temu, da so občine na seznamu ministrstva za vzpostavitev ambulant za neopredeljene) za vzpostavitev le-teh sploh niso odločile.   

Ambulante za neopredeljene so začasen ukrep, ki naj bi veljal do konca decembra 2024. Zavarovana oseba, ki je stara več kot 19 let in nima izbranega osebnega zdravnika v splošni dejavnosti, a potrebuje zdravstvene storitve ali druge pravice (na primer bolniški stalež, recepte ...), se lahko oglasi v tej ambulanti.

Praviloma se mora bolnik oglasiti v ambulanti za neopredeljene v tistem zdravstvenem domu, kjer je imel prej izbranega osebnega zdravnika, saj je tam tudi vsa njegova zdravstvena dokumentacija.

Naročanje

Za termin v ambulanti se bolnik lahko naroči elektronsko, po elektronski pošti ali na spletni strani javnega zavoda, po telefonu ali osebno. Ko bolnik prvič uveljavlja omenjene storitve, podpiše tudi ustrezno listino o izbiri te ambulante (in ne tudi zdravnika). Zavarovana oseba torej izbira ambulanto in ne zdravnika, zato ni predvideno, da bi hodila v ambulanto zgolj zaradi podpisa listine, če hkrati ne potrebuje zdravstvenih in drugih storitev. Število zavarovanih oseb, ki bodo lahko uveljavljale storitve v teh ambulantah, ni omejeno, kar je tudi razlog, da vnaprejšnji podpis listine ni smiseln.

Pravno podlago za vzpostavitev ambulant za neopredeljene daje 18. člen Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva. Uvedba takšnih ambulant je možna samo na področju družinske medicine, ne pa tudi na področju pediatrije, ginekologije in zobozdravstva.

Kako je bil pripravljen seznam ambulant?

Na ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da je seznam pripravljen tako, da so upoštevali število zavarovanih oseb brez izbranega osebnega zdravnika v občini oziroma občinah, ki jih pokriva posamezen zdravstveni dom, ter standard 1895 glavarinskih količnikov. Zdravstveni delavci in sodelavci se v delo ambulante za neopredeljene vključujejo na podlagi podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava, vendar je pogodba lahko sklenjena le do konca decembra 2024. Skupni strošek izplačevalca po podjemni pogodbi na uro znaša za zdravnika 121 evrov bruto, za tehnika zdravstvene nege 54 evrov bruto, za zdravstvenoadministrativnega sodelavca 27 evrov bruto.

Več podrobnosti v tiskani izdaji Novega tednika. 

Z VAMI V ŽIVO

Bojan Kovač

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Sledite nam

OBRAZCI

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)