ŠTORE - Na nadhod Kompole ne želijo čakati desetletja

ŠTORE - Na nadhod Kompole ne želijo čakati desetletja
Regija danes
Tipografija

Občina Štore, ki bo v prihodnjih dneh obeležila občinski praznik, je v zadnjih mesecih prepredena z gradbišči. Kmalu bo za večjo varnost v prometu poskrbljeno na delu odseka ceste Štore–Svetina. Voznikom ožina v Toplici kmalu ne bo več povzročala sivih las. Občani z zanimanjem spremljajo gradnjo kilometrov novih kolesarskih poti, potrpežljivi so tudi ob gradnji kanalizacijskega sistema. Številni prometni izzivi na rešitev čakajo v Prožinski vasi in na Opoki.

 

Štorski župan Miran Jurkošek pravi, da imajo izvajalci na gradbiščih po občini v zadnjem mesecu smolo z vremenom, zato se bodo kakšna opravila verjetno še zavlekla. »Občani so ob vseh delnih ali polovičnih zaporah cest in obvozih precej strpni. Zavedajo se, da bomo čez nekaj mesecev v občini imeli bolje urejeno infrastrukturo.«

Kako napreduje obnova več kot dva kilometra dolgega odseka ceste Štore–Svetina?

Projekt je zelo zahteven zaradi gradnje številnih opornih zidov, obnove mostu čez Topliški potok, ureditve javne razsvetljave in odvodnjavanja ter gradnje hodnika za pešce. Naložba je vredna več kot štiri milijone evrov, približno 300 tisoč evrov bo prispevala občina, drugo država. Zelo pomembno je, da po obnovi ne bo več težav z ožino v Toplici, cestišče bo namreč razširjeno na šest metrov, kar bo omogočilo normalno srečevanje vozil. Projekt je bil potrjen že leta 2009, ko je bil prometni minister še Patrick Vlačič, tako da je država z gradnjo odlašala dolgo časa. Vesel sem, da se z menjavo vlade ni ustavila podpora naložbi in da bo odsek ceste vendarle obnovljen.

Ko bo končana obnova ceste v Toplici, predvidevamo še ureditev odseka ceste v Laški vasi. Radi bi obnovili še cesto v Javorniku, ki je bila poškodovana v neurju. Za to naložbo pričakujemo sofinanciranje ministrstva za naravne vire in prostor.

V Prožinski vasi je ob državni cesti predvideno novo avtobusno postajališče.

Avtobusno postajališče na levi strani ceste Štore–Šentjur je urejeno tako, kot je potrebno, na desni strani je postajališče makadamsko in tam niti ni pogojev za primernejšo ureditev. Direkcija bo zato postajališče na desni strani državne ceste prestavila višje proti Šentjurju. Za to naložbo je že izdelana projektna dokumentacija, desno ob državni cesti je predvidena še gradnja pločnika.

Kako je sicer s pločniki ob državni cesti Štore–Šentjur?

Letos je bil zgrajen del pločnika ob Cesti XIV. divizije, s čimer smo uredili varnejšo pot za pešce v Spodnjih Štorah do območja, kjer je nekoč imela prostore občinska uprava. Projektna dokumentacija za gradnjo pločnika od nekdanjega gostišča Ciby proti Prožinski vasi bo kmalu izdelana. Gradnje se bomo lotili po delih. Del pločnika od odcepa Ogorevc do avtobusnega postajališča v Prožinski vasi bo zgrajen med poletnimi počitnicami, še dva sklopa sta za gradnjo predvidena v prihodnjih letih.

Občani nestrpno pričakujejo gradnjo nadvoza Kompole. Vam je že znano, kdaj bi se lahko začela gradnja?

Nadvoz je pomemben za krajane naselij Kompole, Draga in Moste, saj jim bo olajšal dostop do glavne ceste. Pred nekaj meseci sem se udeležil sestanka s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo in Slovenskih železnic, kjer smo se strinjali, da je umestitev nadvoza možna na mestu, ki je bilo določeno že v pred leti izdelanem idejnem projektu. Omenjeni projekt predvideva, da bo nadvoz čez glavno cesto umeščen pri odcepu za kraj Ogorevc. Direkcija je naročila pripravo projektne naloge in druge potrebne dokumentacije. Upam, da na ta nadvoz občani Štor ne bomo čakali več desetletij, kot smo čakali na nadvoz proti Lipi.

Nekatere občane skrbi, da na Opoki ni dovolj poskrbljeno za varnost otrok, posebej ko hodijo čez železniški prehod in most v času prometne konice.

O tem so občani na občino naslovili več dopisov. Nekateri so omenili dvom o nosilnosti lesenega mostu. Pred leti se je most na enem delu nekoliko posedel, zato smo najeli statika, ki je vse to pregledal. Most smo obremenili z dvakratno težo polnega avtobusa, preizkus je pokazal, da obremenitev kljub veliki teži ni povzročila dodatnega posedanja.

Otroci iz avtobusa izstopijo na avtobusnem postajališču, ki je na desni strani proti Šentjurju, nato prečkajo lesen most, na mostu je urejen pločnik. Problem nastane, kadar avtomobili stojijo pri zaprtih zapornicah in otroci hodijo mimo vozil. Do zdaj do kakšnega neljubega dogodka ni prišlo. Nekateri občani so predlagali, da bi občina zagotovila osebo, ki bi pomagala skrbeti za varnost otrok. Vendar je v režijskem obratu zaposlenih malo delavcev in ti bi ob vseh svojih zadolžitvah težko opravljali še dodatne. Do konca šolskega leta je le še mesec in pol. Gneča na tem delu ceste bo že septembra, ko bo obnovljen odsek ceste v Toplici, veliko manjša.

Foto: TS

 

 

Preberite več v Novem tedniku

Z VAMI V ŽIVO

Bojan Kovač

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Sledite nam

OBRAZCI

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)