Radio Celje in Optika Salobir skupaj poskrbita za boljši vid!

Radio Celje in Optika Salobir skupaj poskrbita za boljši vid!
Aktualno
Tipografija

Na Radiu Celje se veseli december začenja že novembra! Ta teden skupaj z Optiko Salobir pripravljamo nagradno igro, v kateri bomo vsak dan podarili lepo nagrado.

Kako do nagrade? Pokličite na 031 609 609 in povejte ključno besedo OPTIKA SALOBIR, zraven povejte še vaše ime in priimek.

Vabljeni k sodelovanju!


Človeške oči so ogledalo v svet. Rišejo nam barve, so vez s prijatelji, omogočajo nepozabna doživetja in ustvarjajo spomine. Z očmi vidimo skoraj VSE! Zato oči potrebujejo skrb, zaščito, nego ... potrebujejo le NAJBOLJŠE!

Potrebujejo Optiko Salobir in njihove sončne ter korekcijske okvirje, strokovne zdravniške preglede, kontaktne leče in vse ostalo, kar je nujno za popoln pogled v svet! Zaupajo jim svetovno znane blagovne znamke (Ray Ban, Police, Vogue, Gucci, Hugo Boss, Polar ...), zaupajte jim tudi Vi!

Na pragu Vašega doma, povsem blizu Vas se nahaja ena od štirih poslovalnic Optik Salobir. V Levcu (Levec 38a - tu je tudi sedež podjetja), Celju na Stanetovi 13, Kopru v Pristaniški ulici 3 in v Murski Soboti na Kocljevi 10, si lahko izberete trendovske ali klasične okvirje korekcijskih očal, sončna očala iz njihove lastne proizvodnje ali svetovno znanih blagovnih znamk, za katere sicer izdelujejo okvirje.

Da se boste lažje in pravilneje odločili, Vam bodo pomagali strokovno usposobljeni zaposleni ekipe Salobir. Ti Vas bodo naročili tudi na prvi ali redni pregled za korekcijska očala ali kontaktne leče pri okulistu specialistu, Vam naročili novo pošiljko kontaktnih leč, Vam svetovali pri izbiri pripomočkov za nego leč in očal ter pri morebitnih težavah z očmi.

So edini proizvajalec sončnih in dioptrijskih očal v Sloveniji! Odlikuje jih strokovnost, nudijo zdravniške preglede, sončna in dioptrijska očala in zaščitna očala za delo z računalnikom.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI
»Radio Celje in Optika Salobir skupaj poskrbita za boljši vid!«

SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe akcije »Radio Celje in Optika Salobir skupaj poskrbita za boljši vid!« (v nadaljevanju: nagradna akcija).

Organizator nagradne akcije je NT-RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

Naročnik in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je Salobir d.o.o., Levec 38a, 3301 Petrovče  (v nadaljevanju: naročnik in podeljevalec).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih straneh: radiocelje.svet24.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega Tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.nt-rc.si.

3. člen

Nagradna akcije poteka na Radiu Celje in na spletni strani Radia Celje (radiocelje.svet24.si). Nagradna akcija ni pod domeno družabnega omrežja Facebook. Facebook ne sponzorira nagradne akcije, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj. Najava nagradne igre je tudi na instagram profilu Radia Celje.

NAMEN

4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

5. člen

Nagradna akcija na Radiu Celje traja od 21. novembra  do 25. novembra 2022. 

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA

6. člen

V nagradnih akcijah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »Radio Celje in Optika Salobir skupaj poskrbita za boljši vid!«

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči s vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja in jih sprejema.

7. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne igre), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

8. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 • da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 • udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. 

PREKLIC SODELOVANJA

10. člen

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije. 

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

11. člen

V nagradno igro se lahko prijavite s klicem na telefonski odzivnik Radia Celje 031/609 609. Ob pozivu povejte ključno besedno zvezo OPTIKA SALOBIR, ter nam zaupajte še svoje ime in priimek.

Vsak dan bomo izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel dnevno nagrado podjetja Optike Salobir. 

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

12. člen

Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije podelil več nagrad:

 • ponedeljek, 21.11. - Sončna očala ženska Rolling mod. 890
 • torek, 22.11. - Sončna očala moška Rolling mod.6079
 • sreda, 23.11. - Dioptrijska očala ženska Rolling mod. 6051
 • četrtek, 24.11. - Dioptrijska očala moška Rolling mod. 6079
 • petek, 25.11. - Sončna očala Chagal unisex mod. 6007

O prevzemu nagrade bodo nagrajenci obveščeni z dopisom na naslov, ki nam ga bodo nagrajenci posredovali ob pozivu, da so bili izžrebani.

Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo, se ne more zamenjati za gotovino.

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

13. člen

Podatki o nagrajencu se   posredujejo podeljevalcu nagrade, saj podeljevalec potrebuje podatke za predajo nagrade.

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih.

14. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov, v roku 5 dni, sicer bomo žrebali novega nagrajenca.

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

15. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

16. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

17. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

18. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

19. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

20. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • ustrezne informiranosti;
 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave;
 • prenosljivosti podatkov vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si.

21. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE

22. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil. 

DODATNE INFORMACIJE

23. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:

 • za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.si

Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

Celje, 18. 11. 2022

 

Z VAMI V ŽIVO

Andreja Petrovič

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam