Radio Celje smo ljudje, predvsem glasovi, ki vas vsak dan pozdravljajo na štirih frekvencah. Vsak od nas živi svoje življenje, druži pa nas eno, velika ljubezen do radijskega dela. Zdaj nas ne boste več poznali samo zvočno, ampak boste lahko izvedeli tudi kakšno našo skrivnost. In predvsem videli, da niso lepi samo naši glasovi in simpatične naše govorne domislice, mi smo tudi v resnici cool, kar dokazujejo naše fotografije.

Zgodovina Radia Celje

Rojstni dan Radio Celje praznuje 19. septembra leta 1954 kot spomin na veliko ljudsko zborovanje Štajerska v borbi na Ostrožnem pri Celju.
Potreba po radiu se je prvič pokazala 4. aprila 1954, ko je Celje z okolico zajela huda poplava, informiranje pa je bilo mogoče samo preko neustreznih zvočnikov Ljudske tehnike.
Z rednim programom je Radio Celje začel v začetku oktobra 1954 v traktu nedokončanega Zdravstvenega doma v Celju. Z delom so začeli ljudje, ki niso imeli nobenih izkušenj z radijem, še največ sta jih imela tehnik Lojze Bertoncelj in prva napovedovalka Nuša Bučar – Marušič, ki sta delala na Radiu Ljubljana.
Prvo leto oddajanja se je program začel ob 17. uri in je trajal pol ure. Razširil se je na eno uro ob delavnikih in dodatno uro od 12. do 13. ure ob nedeljah.
Do konca junija 1962 je Radio Celje spadal pod Radio Ljubljana, od 1. julija dalje pa pod Celjski tisk (Cetis), ko je bila tudi prva združitev z Novim tednikom.
12. oktobra 1964 je delavski svet Celjskega tiska sprejel sklep o izločitvi Radia Celje iz kolektiva zaradi slabega stanja, kar se je formalno zgodilo 1. januarja 1965.
Štirje prvi pravi celjski radijci Milan Božič kot urednik, Milan Seničar kot prvi zaposleni novinar, tehnik Janez Klanšek in Erna Deželak kot tajnica in napovedovalka so bili takorekoč na cesti in so začeli dobesedno znova. Na lastno pest in ob veliki podpori takratnega predsednika občine Marjana Učakarja so uspeli in ustanovili Zavod za informacijsko službo, ki se mu je pridružil Uradni vestnik občine Celje, ki ga je vodil Tone Maslo. To je pomenilo novo rojstvo Radia Celje.
15. februarja 1965 se je Radio Celje iz utesnjenih prostorov v Zdravstvenem domu preselil v vrhnje nadstropje celjskega Narodnega doma, kjer so za tiste čase oblikovali sodoben radijski prostor z dodatnimi prostori.
Leta 1967 se je RC ponovno združil z Novim tednikom, oba pa sta leta 1968 prišla pod okrilje Dela.
Radio Celje in Novi tednik sta se kot TOZD Delo 30. aprila 1978 preselila v prostore, kje sta še danes, v Prešernovo ulico 19 v centru Celja.
Jeseni leta 1989 sta se začeli za Radio Celje in Novi tednik oblikovati novi programski in vizualni podobi, nastal je tudi novi logotip NT&RC.
Kot Podjetje za časopisno, radijsko in založniško dejavnost smo se registrirali 16. avgusta 1991.
Leta 1990 je hišo zajel požar in zato jo je bilo potrebno obnoviti v celoti. Radio Celje se je praktično na novo rodil.
1992 se je v oba medija uvedla računalniška tehnologija, leta 1993 pa se je Radio Celje z novo frekvenco 95,1 in novim oddajnikom povzpel na Boč.
Kot drugi radio v Sloveniji po Valu 202 smo uvedli tako imenovani radijski stik s poslušalci v svojih oddajah v živo, ki so v obliki okroglih miz obravnavale najbolj žgoča vprašanja Celja in občin celjske regije, v katerih so s telefonskimi klici lahko sodelovali tudi poslušalci. Radio je veliko postoril tudi na kulturnem področju. Znane so radijske igre iz prvih let obstoja radia, pa tudi iz zgodnjih 70. let, ko so na Radiu Celje svojo pot začeli mnogi uveljavljeni umetniki – Oto Pestner, Franjo Bobinac, radio je omogočal snemanja mladim perspektivnih glasbenim skupinam. Zelo veliko je radio naredil za družabno življenje in s svojimi akcijami vzpostavil tudi nekaj tradicionalnih prireditev, od javnih radijskih oddaj, prenosov slovesnosti, otroških prireditev (Metuljček, Full Cool Demo Top), obiskov v porodnišnici, soorganizacije Tedna domačega filma, poročanja o Dnevih komedije…

Danes oddajamo 24 ur na dan na frekvencah 95.1, 100.3, 95.9 in 90.6 MHz.

Z VAMI V ŽIVO

Boštjan Oder in Bojana Avguštinčič

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam