Iščemo naj gasilsko pionirsko trojko

Iščemo naj gasilsko pionirsko trojko
Aktualno
Tipografija

Radio Celje in podjetje Novatel bosta ob mesecu požarne varnosti z akcijo iščemo Naj gasilsko pionirsko trojko izkazala hvaležnost vsem gasilcem.

Vsako gasilsko društvo lahko prijavi po eno pionirsko trojko, kar pomeni tri pionirje, stare od 6 do 11 let. Prijavite jih v spodnjem obrazcu do nedelje, 15. 10. 2023, do 22:00. Prijavljene ekipe se bodo pomerile na gasilskem kvizu, ki bo v četrtek, 19. oktobra ob 17:30 v prostorih PGD Štore.

Najboljše tri pionirske trojke bodo nagrajene!

Nagrada za 1. mesto bo vikend oddih v apartmaju Bolfenk na Mariborskem Pohorju. Grafika Gracer iz Celja jih bo podarila vsakemu članu zmagovalne ekipe posebej. Izkoristil jo bo lahko s svojimi starši oziroma skrbniki. Nagradi za 2. in 3. mesto bosta pametni tablici. Podjetje Novatel ju bo podarilo njihovemu gasilskemu društvu.  

Več informacij o prijavi in tekmovalnem delu najdete TUKAJ.

ZBIRANJE PRIJAV ZAKLJUČENO.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V GASILSKI NAGRADNI AKCIJI

»Iščemo naj gasilsko pionirsko trojko!«

SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne akcije »Iščemo naj gasilsko pionirsko trojko!« (v nadaljevanju: nagradna akcija).

Organizator nagradne akcije je: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

Naročnik nagradne akcije je Novatel d.o.o., Bukovžlak 101, 3000 CELJE (v nadaljevanju naročnik in podeljevalec 1).

Podeljevalec nagrade 2 je Grafika Gracer d.o.o., Lava 7b, 3000 Celje.

Izvajalec gasilskega tekmovanja je Gasilska zveza Celje.

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih strani www.radiocelje.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.radiocelje.si.

3. člen

Nagradna akcija se tudi promovira na uradni FB-strani Radia Celje. Nagradna akcija ni pod domeno družabnega omrežja Facebook. Facebook ne sponzorira nagradne akcije, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

NAMEN

4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

5. člen

Nagradna akcija traja od 11. 10. 2023 do vključno 19. 10. 2023.

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJ

6. člen

Vsako prostovoljno gasilsko društvo lahko prijavo po eno pionirsko trojko (starostna skupina od 6 do 11 let; letniki 2012-2017).

Prijava ekip/trojk je mogoča od 11.10. do 15.10.2023 do 22:00, preko spletnega obrazca, objavljenega na  spletni strani Radia Celje.

S prijavo na tekmovanje prostovoljno gasilsko društvo potrjuje, da udeleženci tekmovanja in njihovi starši oz. skrbniki soglašajo z obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvedbe tekmovanja, ter dovoljujejo fotografiranje oz. snemanje na samem dogodku. Dogodek bo fotografiran in sneman, pri čemer se posnetki lahko uporabljajo v promocijske namene izvajalca nagradne akcije.

V nagradni akciji lahko sodeluje vsak pionir, ki je član prostovoljnega gasilskega društva in je star od 6 do 11 let. Prostovoljno gasilsko društvo pa se mora strinjati s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »Iščemo naj gasilsko pionirsko trojko!«

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči strinja z vsemi pogoji in pravili nagradne igra ter jih sprejema.

7. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne akciji), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

8. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 • da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 • udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

PREKLIC SODELOVANJA

10. člen

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije. 

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

11. člen 

Vsako prostovoljno gasilsko društvo lahko prijavi po eno pionirsko trojko (starostna skupina od 6 do 11 let; letniki 2012-2017). Skupine se bodo med seboj pomerile v gasilskem kvizu.

V kolikor bo na kviz prijavljenih večje število ekip, se bo najprej izvedla vaja gasilske spretnosti, nato pa se bo 6 najboljših ekip pomerilo v teoretičnem delu kviza (10 vprašanj iz literature za državni kviz 2023;  gradivo veš – ne veš, izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva, oznake za veščine, izbor vprašanj iz prve pomoči). V primeru neodločenega rezultata na teoretičnem delu kviza, se bodo ekipe pomerile še v štafetnem vezanju vozlov.

Prijava je mogoča od 11.10. do 15.10.2023 do 22:00, preko spletnega obrazca, objavljenega na  spletni strani Radia Celje.

Gasilski kviz s tekmovanjem bo potekal v četrtek, 19. oktobra 2023 v prostorih PGD Štore, pričetkom ob 17:30.

Gasilski kviz bo izvedla GZ Celje. 

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

12. člen

Podeljevalec 1 (naročnik nagradne akcije) bo pionirski trojki, ki bodo osvojile 2. in 3. mesto, podaril pametno tablico.

Podeljevalec 2, Grafika Gracer d.o.o., Celje bo pionirski trojki, ki bo osvojila 1. mesto, podaril 3x po vikend najem apartmaja Bolfenk na Mariborskem Pohorju. Vsak udeleženec bo prejel po en vikend paket.

Nagrade bodo nagrajenci prejeli takoj po zaključku tekmovanja, ki bo potekalo 19. oktobra 2023.

Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nedenarne nagrade se ne morejo izplačati v denarju.

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

13. člen

Podatki o nagrajencu se posredujejo podeljevalcu nagrade.

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB, v Novem tedniku in v drugih medijih.

14. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov.

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

15. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

16. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi. Potrebno je upoštevati drugi odstavek 6. člena.

V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

17. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

18. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

19. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo svojih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

20. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • ustrezne informiranosti;
 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih, npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave;
 • prenosljivosti podatkov, vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • ugovora

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si

21. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE

22. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

DODATNE INFORMACIJE

23. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:

 • za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.s

Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

Celje, 10. 10. 2023

 

Z VAMI V ŽIVO

Radio Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Sledite nam

OBRAZCI

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)