Najboljši vodni užitki tega poletja s Thermano Laško in Radiem Celje!

Najboljši vodni užitki tega poletja s Thermano Laško in Radiem Celje!
Aktualno
Tipografija

NAGRADNA IGRA JE ZAKLJUČENA!

Sodelujte v nagradni igri, ki jo na Radiu Celje pripravljamo skupaj s Thermano Laško in z malo sreče boste prejeli dve vstopnici za celodnevno kopanje v Termalnem Centru Thermana Park.

Kako do super nagrade?

Pošljite SMS sporočilo na številko 031 609 609 s ključno besedo TOBOGANI skupaj z vašim imenom in priimkom. Od ponedeljka, 17. junija do nedelje, 23. junija, bomo vsak dan izžrebali nekoga, ki bo prejel dve vstopnici. 

Na kopanje na priljubljene bazene Thermane Laško. Kjer so na voljo zunanji bazeni in novi tobogani. V vsakem vremenu, saj je na  voljo edinstvena steklena kupola. Več kot 2200 kvadratnih metrov vodnih površin. Vodna zabava s tobogani, whirlpooli, hitro reko, valovnim bazenom in čofotališči za najmlajše. Zabava za otroke, sprostitev za odrasle.

Kopalni izlet za vso družino pod izjemno odpirajočo se stekleno kupolo.

Več na www.thermana.si 

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI

Najboljši vodni užitki tega poletja s Thermano Laško in Radiem Celje!

SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe akcije Najboljši vodni užitki tega poletja s Thermano Laško in Radiem Celje« (v nadaljevanju: nagradna akcija)

Organizator nagradne akcije je: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

Naročnik akcije in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je Thermana d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (v nadaljevanju: podeljevalec).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih straneh: radiocelje.svet24.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega Tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.nt-rc.si.

3. člen

Nagradna akcije poteka na uradni spletni strani Radia Celje.

NAMEN
 
4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE
 
5. člen

Nagradna akcija traja od 17. do 23. 6. 2024.

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA
 
6. člen

V nagradnih akcijah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji "Najboljši vodni užitki tega poletja s Thermano Laško in Radiem Celje".
 
Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči s vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja in jih sprejema.

7. člen

V kolikor oseba ni polnoletna, je sodelovanje v nagradnih igrah veljavno le ob soglasju starša oziroma zakonitega zastopnika.

8. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne igre), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

9. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

10. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 • da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 • udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

    PREKLIC SODELOVANJA

 11. člen 

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

12. člen

Nagradna akcije poteka na Radiu Celje vsak dan od 17. do 23. 6. 2024. Pošlji SMS sporočilo s ključno besedo TOBOGANI na številko 031 609 609  ter vaše ime in priimek. Z malo sreče boste prejeli dnevno nagrado našega sponzorja – celodnevno kopanje v Termalnem Centru Thermana Park.  Nagrajenci bodo vstopnice prejeli po pošti.

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

 

13. člen

Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije podaril vsak dan 2 vstopnici za celodnevno kopanje (skupno 14).

14. člen

Podatki o nagrajencu in elektronski naslov sodelujočih se posredujejo podeljevalcu nagrade. Nagrajenec prejme kopalne karte po pošti.

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih. 

15. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov.

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

16. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil, jih bo pa o posebnih akcijah na elektronski naslov obvestila Thermana Laško.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

17. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

 Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

 V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

18. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

 S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

19. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

  20. člen 

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

21. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • ustrezne informiranosti;
 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave;
 • prenosljivosti podatkov vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si

22. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE
 
23. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

DODATNE INFORMACIJE
 
24. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:

 • za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.si

Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si

Celje, 15. 6. 2024

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Z VAMI V ŽIVO

Živa Dobnik

voditelj

Trenutno poslušate:

Sledite nam

OBRAZCI

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)