Nagradna igra z Varuhom zdravja, Vzajemno!

Nagradna igra z Varuhom zdravja, Vzajemno!
Aktualno
Tipografija

Na Radiu Celje, skupaj z Varuhom zdravja iz Vzajemne, skrbimo za zdravje! Pripravljamo namreč nagradno igro, v kateri bomo med 8. In 12. novembrom, podarjali nagrade, s katerimi bomo skrbeli za naše zdravo in fit počutje.

Kako do nagrade?

Obiščite našo fb stran in označite tri vaše prijatelje, ki jim želite, da se dobro počutijo in, da skupaj z Varuhom zdravja iz Vzajemne še izboljšajo svoje zdravje.

O Varuhu zdravja, Vzajemni

 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., je največja specializirana zavarovalnica za prostovoljna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji. Našo osnovno dejavnost predstavljajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, nudimo pa tudi druga zavarovanja, kot so: zavarovanje za kritje stroškov samoplačniških zdravstvenih storitev Zdravstvena polica, nezgodna zavarovanja, zavarovanja za primer težjih bolezni in zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

 Poslujemo na osnovi načela vzajemnosti. Našim zavarovancem ponujamo edinstven program Varuh zdravja, katerim njihovo zdravje ne le zavarujemo, temveč jim pomagamo zanj tudi skrbeti in ga ohranjati. Člane programa nagrajujemo za zvestobo, s kartico Varuh zdravja pa lahko koristijo tudi številne ugodnosti naših partnerjev. Imamo bogato spletno telovadnico, ki je na voljo brezplačno. Zavarovance mesečno informiramo tudi o preventivni skrbi za zdravje na portalu Varuj zdravje, ki ga pripravljamo v sodelovanju s strokovnjaki iz mreže izvajalcev.

Varuh zdravja namreč ponuja številne ugodnosti:

 • health Brezplačen vstop v spletno telovadnico
 • info Pomoč pri iskanju specialistov in druge zdravstvene informacije
 • percent Popusti na razvajanje, opreme za šport in aktivne počitnice
 • present Darila za zveste stranke
 • doctor Brezplačne preventivne zdravstvene storitve
 • plus In še veliko več

Nudijo tudi vstop v spletno telovadnico - ta je odprta za vse, ki želite narediti nekaj dobrega zase. V njej lahko s profesionalnimi trenerji dosežete svoje vadbene cilje in brez stroškov poskrbite za svoje počutje in zdravje.

Program zvestobe pa  vsem članom poleg spletne telovadnice omogoča še veliko več. Med drugim tudi:

 • brezplačne preventivne zdravstvene storitve.
 • informacije o zdravnikih specialistih v okviru javne zdravstvene mreže in čakalni dobi. Za vas poiščemo specialista z najkrajšo čakalno dobo.
 • zdravstvene informacije o pravicah iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, izvajalcih zdravstvenih storitev in o načinih naročanja, čakalnih dobah v javni zdravstveni mreži,
 • pravici do zdravljenja v tujini, postopkih glede uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja, pomoč pri iskanju informacij, ki jih potrebujete v procesu zdravljenja.

Poskrbite za svoje zdravje skupaj z Varuhom zdravja iz Vzajemne in Radiem Celje. 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI
»Nagradna igra z Varuhom zdravja, Vzajemno«

SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe akcije »Nagradna igra z Varuhom zdravja, Vzajemno« (v nadaljevanju: nagradna akcija).

Organizator nagradne akcije je: NT-RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

Naročnik akcije in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je: Vzajemna d.v.z, Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik nagradne igre in podeljevalec).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih straneh: radiocelje.svet24.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega Tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.nt-rc.si.

3. člen

Nagradna akcije poteka na Radiu Celje. Najava nagradne igre je tudi na facebook profilu Radia Celje in spletni strani Radia Celje.

NAMEN

4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

5. člen

Nagradna akcija traja med 6. in 12. novembrom 2021.

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA

6. člen

V nagradnih akcijah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »Nagradna igra z Varuhom zdravja, Vzajemno«.

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči z vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja in jih sprejema.

7. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju naročnika nagradne igre, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

8. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi če:
⦁ se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
⦁ se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
⦁ da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
⦁ udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
⦁ udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

PREKLIC SODELOVANJA

10. člen

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

11. člen

Na Radiu Celje bomo z najavo nagradne igre pričeli z najavo nagradne igre v soboto, 6. in nedeljo, 7. novembra. Med 8.  in  12. novembrom bomo nagradili enega ali več poslušalcev ali poslušalk ki bodo prejeli nagrado, ki jo zagotovi naročnik nagradne igre. Sledite nam na FB profilu Radia Celje. Sodelujete lahko vsi, ki izpolnjujete pogoje in boste pod najavo nagradne igre na FB profilu Radia Celje taggali 3 osebe.

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

12. člen

V nagradni igri se podeli 13 nagrad:

 • 3x komplet trakovi za vadbo + podlaga (v vrednosti 20,51 EUR) v ponedeljek 8. 11. 2021
 • 3x brisača (v vrednosti 14,55 EUR) v torek 9. 11. 2021
 • 2x oksimeter (v vrednosti 21,40 EUR) v sredo 10. 11. 2021
 • 2x merilec tlaka (v vrednosti 26,67 EUR) v četrtek 11. 11. 2021
 • 3x pohodne palice (v vrednosti 22,68 EUR) v petek 12. 11. 2021

 

Vsem nagrajencem bomo poslali obvestila o prevzemu nagrad. Vsem bomo poslali obvestilo o prevzemu nagrade.

Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo, se ne more zamenjati in ne izplačati v denarju.

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

13. člen

Nagrajenec prejme potrdilo o nagradi, s katerim prevzame nagrado.

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih.

14. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov.

15. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

16. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

17. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

18. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

19. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

20. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:
⦁ ustrezne informiranosti;
⦁ popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
⦁ izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
⦁ omejitve obdelave;
⦁ prenosljivosti podatkov vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
⦁ ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si

21. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE

22. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

DODATNE INFORMACIJE

23. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:
⦁ za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.si
Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

Celje, 5. 11. 2021

Z VAMI V ŽIVO

Andreja Petrovič

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam